Zásady ochrany osobných údajov

Dátum poslednej aktualizácie: 1. októbra 2013. Vitajte na webovej stránke Lactacyd (ďalej len „webová stránka”).

Váš súhlas a zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Prístupom na webovú stránku a jej používaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi a že súhlasíte so zberom a použitím vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Táto webová stránka, jej obsah a Zásady ochrany osobných údajov sa môžu podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať alebo meniť. Prístupom na webovú stránku a jej používaním po takejto aktualizácii alebo zmene sa pre vás stávajú všetky takéto aktualizácie alebo zmeny záväznými. Prosíme vás preto, aby ste sa k Zásadám ochrany osobných údajov pravidelne vracali.

Zber a použitie informácií

Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Omega Pharma Innovation & Development NV (ďalej len „Omega” alebo „my”). Pri vašej návšteve na našej webovej stránke zbierame informácie, ktoré poskytnete dobrovoľne (napr. prostredníctvom kontaktného formulára) a náš webový server môže automaticky rozoznať vašu IP adresu, typ a verziu prehliadača. Tieto informácie sa používajú na poskytovanie vyžiadaných služieb (napr. zaslanie odpovede na vaše otázky) a na skvalitnenie obsahu a štruktúry webovej stránky. Informácie sa používajú interne v sesterských spoločnostiach skupiny Omega Pharma, ktoré sa zaviazali zaobchádzať s nimi podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov, a neposkytujú sa na komerčné účely iným organizáciám. Na našej webovej stránke sa tiež používajú cookies. Cookie je zložka, ktorú náš webový server odošle na pevný disk vášho počítača pri návšteve webovej stránky. Cookies pomáhajú zabezpečovať ďalšie funkcie webovej stránky (napr. tým, že si zapamätajú výber jazyka) a umožňujú nám analyzovať používanie webovej stránky a zvyšovať tak jej kvalitu.

Bezpečnosť

Prijímame primerané opatrenia na to, aby sme zabránili stratám, nezákonnému použitiu alebo úprave osobných údajov, ktoré ste nám prostredníctvom webovej stránky poskytli. Upozorňujeme vás však, že žiadny internetový prenos nie je stopercentne bezpečný alebo bezchybný. Najmä e-mailové správy odosielané na webovú stránku alebo z nej nemusia byť bezpečné. Buďte preto zvlášť opatrný pri rozhodovaní o tom, ktoré informácie nám prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailom zašlete. Máte právo nahliadať do svojich osobných údajov a opraviť ich. Ak chcete toto právo využiť, zašlite nám, prosím, na nižšie uvedenú adresu datovanú a podpísanú žiadosť, ku ktorej priložíte kópiu svojho občianskeho preukazu alebo pasu.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Omega Pharma a na ktoré sa tieto Zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Upozorňujeme vás, že výhradnú zodpovednosť za návštevu takýchto webových stránok nesiete vy.

Právne dostatočné oznámenie

Používanie webovej stránky podlieha tiež našim Zásadám ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Zásad ochrany osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na adrese:

Omega Pharma Innovation & Development NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth
Belgicko